5 Chính sách ưu tiên để thúc đẩy phát triển Nhà ở xã hội 2022

Bộ Xây dựng đánh giá đại dịch Covid-19 không làm ảnh hưởng toàn diện đến thị trường bất động sản nhưng cũng có những tác động nhất định đến một số yếu tố riêng biệt của thị trường, cũng như hoạt động của một số doanh nghiệp bất động sản vừa và nhỏ.

Sau dịch Covid 19 trong dài hạn, để thị trường bất động sản phát triển ổn định trở lại cần có các giải pháp đồng bộ cả về cơ chế, chính sách về nguồn vốn đầu tư, quy trình thực hiện.

nhà ở xã hội hồng hà eco city

Trong giai đoạn ngắn hạn, để tháo gỡ khó khăn cho thị trường hiện nay cần thực hiện ngay một số giải pháp và hỗ trợ cho một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhất là đối với dòng sản phẩm đang thiếu mà có nhu cầu rất cao như Nhà ở xã hội (NOXH).

Vì thế, cần có chính sách ưu tiên, vượt trội để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ đối với Nhà ở xã hội (NOXH), nhà thương mại giá thấp hiện nay.

Đứng trước thực trạng và nhu cầu cấp thiết thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội thì Bộ xây dựng đã chủ trương đưa ra 5 chính sách giải pháp cấp bách để thúc đây phát triển nhà ở xã hội như sau:

♦ Một là: Đề nghị 4 ngân hàng thương mại đã được Chính phủ cấp bổ sung 2.000 tỷ để cấp bù lãi suất cho vay NOXH triển khai ngay việc cho vay đầu tư xây dựng và cho người mua nhà vay theo chỉ đạo của Chính phủ.

♦ Hai là: Bộ xây dựng sẽ xác định cụ thể danh mục các dự án NOXH đang triển khai dở dang có thể đầu tư ngay trong năm nay để thực hiện cho vay.

♦ Ba là: Bộ xây dựng cũng kiến nghị Thủ tướng giảm Lãi suất cho vay NOXH từ 4,8%/năm hiện nay xuống bằng 50% lãi suất bình quân các NHTM đang cho vay (khoảng 4%). Lý do là các ngân hàng này đã giảm lãi suất cho vay để khắc phục khó khăn vì đại dịch Covid-19.

♦Bốn là: Bộ xây dựng cho biết sẽ sửa đổi, bổ sung ngay theo quy trình rút gọn một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển NOXH như cơ chế dành quỹ đất 20%; xác định lợi nhuận định mức; hoàn trả nghĩa vụ tài chính; tăng cường sự quản lý Nhà nước đối với hoạt động xây dựng nhà ở xã hội…

♦ Năm là: Sử dụng ngay nguồn tiền thu được từ việc hoán đổi quỹ đất 20% dành để xây dựng NOXH theo quy định của Nghị định 100 mà các chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách địa phương để tái đầu tư xây dựng NOXH hoặc uỷ thác cho ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay xây dựng NOXH.

THAM KHẢO: Danh sách các dự án Nhà ở xã hội Hà Nội mới nhất hiện nay nên quan tâm sớm !